Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
Precedensowa wygrana dLK w sporze z bankiem
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237/2
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

dLK wygrała dzisiaj przed SA w Warszawie kolejną precedensową sprawę, tym razem dotyczącą transakcji IRS, w której Sąd nakazał bankowi zwrócenie reprezentowanemu przez dLK przedsiębiorcy wszystkich opłat od transakcji IRS miesięcznie pobieranych przez bank począwszy od listopada 2009 roku.
 
Początek sprawy sięga 2007 roku kiedy to nasz klient zajmujący się profesjonalnie konfekcjonowaniem miodu zawarł z jednym z największych działających w Polsce banków umowę kredytową, a następnie, celem zabezpieczenia ryzyka kursowego z nią związanego, transakcje zamiany stóp procentowych (tzw. transakcji  IRS, ang. Interest Rate Swap).
 
Transakcje IRS polegają na wymianie między bankiem a klientem płatności odsetkowych liczonych według jednej stopy procentowej na płatności odsetkowe liczone według innej stopy. Dzięki temu transakcje umożliwiają zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, a przez to dają możliwość zabezpieczenia przed wzrostem kosztu kredytu zaciągniętego przez klienta.
 
Jak twierdziła dLK i co potwierdził dzisiaj Sąd Apelacyjny, bank wprowadził jednak naszego klienta w błąd nie tłumacząc mu, iż transakcje IRS są w jego ocenie niezależne od kredytu i że pomimo spłacenia przez niego kredytu (co miało miejsce w 2009 roku) będzie on dalej przez wiele lat pobierał od niego każdego miesiąca nawet kilkanaście tysięcy złotych tytułem opłaty od transakcji IRS.
 
Sąd Apelacyjny w przedstawionych dzisiaj ustnych motywach wyroku w całości podzielił argumenty dLK, iż niezależnie od statusu przedsiębiorcy, bank obowiązany był należycie poinformować go o wszystkich konsekwencjach transakcji IRS i nie stanowiło wykonania tego obowiązku zamieszczenie wzmianki na jednym z załączników do umowy. Orzeczenie jest prawomocne.