Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt poprawek IV Dyrektywy AML (AMLD4)
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237/2
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

5 lipca 2016 Komisja Europejska opublikowała projekt poprawek do IV dyrektywy AML (AMLD4). Komisja uzasadnia propozycję zmian wydarzeniami w Paryżu, po których stwierdzono, iż terroryści na dużą skalę wykorzystują do finansowania swojej działalności transfery pieniężne przy użyciu walut wirtualnych.  Po Panama Papers zwrócono również szczególną uwagę na znaczenie działań AML dla przejrzystości podatkowej oraz szczelności systemu podatkowego.

Zakresem stosowania przepisów AML/ATF mają zostać objęte podmioty działające w zakresie obrotu walutami wirtualnymi - zarówno platformy wymiany walut wirtualnych, jak i dostawcy kont waluty wirtualnej. Podmioty te będą zobowiązane do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności polegających na identyfikacji i weryfikacja tożsamości klienta.

Dla dostawców usług płatniczych kluczową zmianą będzie ograniczenie przyjętych w AMLD IV progów umożliwiających odstąpienie przez instytucje obowiązane od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego dla tzw. instrumentów niskiej wartości:
• z € 250 do € 150, jeżeli chodzi o maksymalną przechowywaną kwotę oraz miesięczny limit transakcyjny;
• ze € 100 do € 50, jeżeli chodzi o wartość pieniądza elektronicznego przy wykupie, z tym że w przypadku kart wirtualnych zwolnienie w ogóle nie będzie mogło znaleźć zastosowania.

Zgodnie z projektem agenci rozliczeniowi będą mogli rozliczać transakcje kartami pre-paid wydanymi poza UE tylko wówczas, jeżeli zostały wydane z zachowaniem podobnych standardów w kwestii środków bezpieczeństwa finansowego.

Państwa Członkowskie mają zostać zobowiązane do stworzenia centralnych rejestrów rachunków bankowych i rachunków płatniczych oraz centralnych systemów wyszukiwania danych do celów identyfikacji posiadaczy tych rachunków. Dane te mają być dostępne dla właściwych organów nadzorczych bezpośrednio, w sposób nieprzerwany i nieograniczony.

Zmieniona dyrektywa ma zapewniać  pełny publiczny dostęp do rejestrów beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw i trustów biznesowych. Propozycja zmian przewiduje bezpośrednie połączenie rejestrów krajowych w celu ułatwienia współpracy między Państwami Członkowskimi i ich odpowiednimi organami. Komisja zaproponowała również obniżenie progu uznania za beneficjenta rzeczywistego z 25% do 10% w odniesieniu do określonych przedsiębiorstw, w przypadku których istnieje ryzyko wykorzystywania ich do prania pieniędzy i uchylania się od opodatkowania (w szczególności pasywne przedsiębiorstwa i trusty).

Z pełnym dokumentem zawierającym proponowane zmiany mogą Państwo zapoznać się tutaj.

http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf

Komisja równolegle opublikowała również komunikat w sprawie dalszych środków na rzecz zwiększania transparentności podatkowej oraz przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania (Tekst komunikatu: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/com_2016_451_en.pdf).