Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
dr Zbigniew Długosz
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

Dr Zbigniew Długosz jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim (rozprawa nagrodzona Wyróżnieniem Rzecznika Finansowego). Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz International Study Program na Hochschule Pforzheim, gdzie uzyskał certyfikat z zakresu zarządzania międzynarodowego. Ekspert prawny sektora bankowego, ubezpieczeniowego i instytucji płatniczych. Uczestnik koordynowanych przez KNF prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń oraz warsztatów. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego i prawa spółek.
 
Obsługę prowadzi w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 1. „Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSDII i nowych RTS”, szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora finansowego, Gdynia, lipiec 2018.
 2. „PSD2 i RTS w działalności dostawcy usług płatniczych: nawigacja przez regulację”, Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSD II i nowych RTS, MMConferences S.A., Warszawa, maj 2018.
 3. „Ustawa o usługach płatniczych po implementacji” – szkolenie wewnętrzne dla organu nadzoru, Warszawa, maj, 2018.
 4. „Consumer protection in e-commerce – current trends in European Union Law”, Contemporary challenges of civil law Amartya Sen Theory, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, kwiecień 2018.
 5. "Bezpieczeństwo", PSD-2-GO, Warsztaty dLK dla profesjonalistów Fintech, Warszawa, kwiecień 2018.
 6. „Wdrożenie Dyrektywy PSD II”, ” – szkolenia wewnętrzne dla organu nadzoru, Warszawa, marzec - kwiecień, 2018.
 7. „Hasła jednorazowe: silne uwierzytelnienie klienta”, PSD-2-GO, Warsztaty dLK dla profesjonalistów Fintech, Warszawa, grudzień 2017.
 8. „Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice”, IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, listopad 2017.
 9. „Bezpieczeństwo płatności i silne uwierzytelnianie klienta przy transakcjach i dostępie do rachunku”, „Odpowiedzialność banków oraz TPP za transakcje”, Dyrektywa PSD II - bezpieczeństwo danych Klienta w relacji Banki a TPP, MMConferences S.A., Warszawa, listopad 2017.
 10. „Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych”, ISPB, Warszawa, listopad 2017.
 11. „Wymogi dotyczące przekazywania informacji Klientowi zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi”, Obowiązki wobec Klienta w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, MMConferences S.A., Warszawa, październik 2017
 12. „Tsunami regulacyjne: szanse i zagrożenia dla innowacji w ubezpieczeniach”, Ubezpieczenia - nowoczesne kanały komunikacji i ich efektywność w sprzedaży, PIRB Sp. z o.o., Warszawa, wrzesień 2017
 13. „Nowe obowiązki nałożone przez MiFID II na Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”, Dyrektywa MiFID II w sektorze inwestycyjnym - nowe wyzwania i obowiązki dla TFI, MMConferences S.A., Warszawa, wrzesień 2017
 14. „RODO w rachunku płatniczym”, Schematy i rachunki płatnicze w świetle nowych regulacji, MMConferences S.A., Warszawa, wrzesień 2017
 15. „Rynek usług płatniczych w kontekście dyrektywy PSDII”, „Strong customer authentication – konsekwencje dla dostawców usług płatniczych”, Rynek Usług Płatniczych w świetle Dyrektywy PSD2, MMConferences S.A., Warszawa, czerwiec 2017
 16. „Ochrona klienta a nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń”, Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji IDD, MM Conferences S.A., Warszawa, czerwiec 2017
 17. „Kierunek rozwoju prawa konsumenckiego na przykładzie obowiązków informacyjnych w usługach płatniczych UE wobec wyzwań ekonomii przyszłości”, Ogólnopolska konferencja: UE wobec wyzwań ekonomii przyszłości, KN Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ, Kraków, maj 2017
 18. „Dyrektywa PSD 2”, Szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, Warszawa, maj 2017
 19. „Transakcje nieautoryzowane”, Rachunki podstawowe i schematy płatnicze w świetle najnowszych regulacji, Warszawa, maj 2017
 20. Reklamacje płatności kartami płatniczymi”, Szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, 
 21. „Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych. Dyrektywa PSD 2.”, Seminarium nt. nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i PSD II, ISPB, Warszawa, kwiecień 2017
 22. „Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych PSDII”, Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II, MM Conferences S.A., Warszawa, luty 2017 r.
 23. „Bankowość elektroniczna w świetle nowych regulacji”, Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II, MM Conferences S.A., Warszawa, luty 2017 r.
 24. „Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w świetle Dyrektywy PSDII”, Problematyka Usług Płatniczych w branży telekomunikacyjnej, MM Conferences S.A., Warszawa, wrzesień 2016 r.
 25. Warsztaty SEPA i PSD II, Szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, Warszawa, kwiecień 2016 r.
 26. „Zmiany w prawie usług płatniczych”, ISPB, Warszawa, kwiecień 2016 r.
 27. „Rynek usług płatniczych w kontekście zmian regulacyjnych”, Problematyka usług płatniczych w świetle nowych regulacji prawnych, MM Conferences S.A., Warszawa, luty 2016 r.
 28. „Najnowsze uregulowania w odniesieniu do Rekomendacji U”, Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego w bankach, MM Conferences S.A., Warszawa, maj 2015 r.
 29. „Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych”, Banking Tech&Security, Pure Conferences, , Warszawa, styczeń 2015 r.
 30. „Treści cyfrowe w nowej ustawie o prawach konsumenta”, NOWE PRAWO KONSUMENCKIE - Najważniejsze zmiany dotyczące obowiązków sprzedawcy, e-handlu, reklamacji i umów zawieranych na odległość, Nowoczesna Firma, Warszawa 2014 r.
 31. „Prawa konsumenta w umowach o usługi płatnicze”, Rozwój rynku usług płatniczych- nowe obowiązki, wyzwania i możliwości, MM Conferences S.A., maj 2014 r.
 32. „Roszczenia podmiotów stosunku ubezpieczenia w bancassurance”, Rozwój i funkcjonowanie Bancassurance w świetle Rekomendacji U, MM Conferences S.A., kwiecień 2014 r.
 33. „Prowadzenie rachunku płatniczego zgodnie z nadchodzącymi regulacjami prawnymi”, Pieniądz elektroniczny po zmianach, „Regulacja opłat interchange – co dalej?, Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, kwiecień 2014 r.
 34. „Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia”, Ubezpieczenia w Państwach Europejskich. Zagadnienia Prawne, Kraków, listopad 2013 r.
 35. „UUP po nowelizacji”, „Regulacja opłat interchange”, „Projekt dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (PAD – Payment Account Directive)”, Zmiany w prawie usług płatniczych, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, październik 2013 r.
 36. „Nadchodzące zmiany ustawy o usługach płatniczych. Regulacja opłat interchange.”, „Pieniądz elektroniczny po pełnej implementacji w Polsce dyrektywy 2009/110”, „Druga dyrektywa PSD”, Nowe uregulowania prawne rynku usług płatniczych, MM Conferences S.A., Warszawa, wrzesień 2013 r.
 37. „Autoryzacja i odpowiedzialność w płatnościach zbliżeniowych”, „IX Internet Banking Security – bezpieczeństwo bankowości elektronicznej”, SW Konferencje, Ryn, sierpień 2013 r.
 38. „Odpowiedzialność dostawcy i użytkownika w bankowości mobilnej i płatnościach zbliżeniowych”, Banking Tech&Security, Pure Conferences, Warszawa, lipiec 2013 r.
 39. „Nadchodzące zmiany ustawy o usługach płatniczych”, „Pieniądz elektroniczny po pełnej implementacji w Polsce dyrektywy 2009/110”, Nowe uregulowania prawne rynku usług płatniczych, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, czerwiec 2013 r.
 40. „Odpowiedzialność dostawcy i użytkownika w bankowości mobilnej i płatnościach zbliżeniowych”, XXIX edycja Forum Bankowości Elektronicznej. Płatności zbliżeniowe i mobilne – bezpieczeństwo, problemy techniczne, aspekty prawne, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, maj 2013 r.
 41. „Odpowiedzialność dostawcy i użytkownika w bankowości mobilnej”, Mobile Banking & Mobile Payment, GigaCon, Miedzeszyn (k. Warszawy), kwiecień 2013 r.
 42. „Aspekty prawne prowadzenia sprzedaży i promocji w Internecie", Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012, Kraków, kwiecień 2013 r.
 43. „Obowiązki dostawców usług płatniczych”,  „Instrumenty płatnicze po nowelizacji UUP” „Acquiring po nowelizacji UUP”, Nowelizacja dyrektywy i ustawy o usługach płatniczych, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, marzec 2013 r.
 44. „Aspekty prawne prowadzenia sprzedaży i promocji w Internecie", Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012, Katowice, marzec 2013 r.
 45. „Ustawa o usługach płatniczych - praktyczne aspekty wdrożenia”, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, wrzesień 2012 r.
 46. „Ustawa o usługach płatniczych – praktyczne aspekty wdrożenia”, Szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego,  Warszawa, kwiecień 2012 r.
 47. „Ustawa o usługach płatniczych – praktyczne aspekty wdrożenia”, Szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego”,  Warszawa, kwiecień 2012 r.
 48. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie", I Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno – prawne, Kraków, listopad 2011 r.
 49. Odpowiedzialność dostawcy i użytkownika w bankowości mobilnej", Bezpieczeństwo Danych i Informacji w Bankowości, Warszawa,  październik 2011 r.
 50. Istotne aspekty prawne bankowości mobilnej", Polskie Karty i Systemy. Bankowość mobilna, Warszawa, czerwiec 2011 r.
 51. Istotne aspekty prawne bankowości mobilnej", XXIV edycja  Forum  Bankowości  Elektronicznej, Warszawa, marzec 2011 r.
 1. Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym, Przegląd Prawa Handlowego nr 7/2018, s. 28-33, współautor.
 2. Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO (współautor), Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 5 (90).
 3. Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne, praca zbiorowa, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Difin 2017.
 4. Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II, Monitor Prawa Bankowego 2017, nr 7-8 (80-81).
 5. Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 (monografia).
 6. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia, Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, praca zbiorowa, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Difin 2013. 
 7. Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych, Monitor Prawa Bankowego 2012, nr 7-8 (20-21).
 8. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie, Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, praca zbiorowa, red. B. Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 9. Charakterystyka umowy ubezpieczenia, współautor D. Rząsa, Edukacja prawnicza, wydanie elektroniczne, 2009.
 10. Logika. Testy i zadania, praca zbiorowa, red. Z. Pinkalski, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.